مستند کو کلوکس کلان – داستان آمریکایی

مستندی درباره اولین گروه تروریستی در تاریخ آمریکا

کو کلوکس کلان، نام فرقه یا گروهی است که با محوریت نژادپرستی تشکیل شد و هدفش در ابتدا اطمینان پیدا کردن از برتری سفیدپوستان بود. این گروه در طول سال های فعالیتش، فراز و نشیب های بسیاری داشت و حتی در بازه ای از تاریخ، راهپیمایی و رژه های بزرگی نیز برگزار می کرد. اما بدلیل اتفاقات و رسوایی هایی که برایش رخ داد، بمرور افول این گروه را رقم زد و در حال حاضر حامیان زیادی ندارد

باورکردنی نیست که در کشوری همچون آمریکا که مهد آزادی و دموکراسی نامیده می شود، چنین گروهی سالیان سال وجود داشته و جنایات بسیاری را در کارنامه اش ثبت کرده باشد. گروهی که حتی روی انتخابات ها نیز تاثیر می گذاشت و نمایندگانش را به سنا و پارلمان می فرستاد

با صد مستند همراه باشید تا درباره این گروه بیشتر بدانیم. با زیرنویس پارسی اختصاصی تقدیم به بینندگان خوب سایت