مستند درون جنگ ژاپن

با توجه به علاقه مندی دوستان به جنگ های امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم، اینک با مستند جدید و پر مایه دیگری از این کشور در خدمتتان هستیم.

امپراتوری خورشید تابان در حدودا 4 دهه آخر عمرش وقایع و فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد. بخصوص از زمان روی کار آمدن امپراتور آخر (هیروهیتو) که این کشور با قدرت های بزرگ جهان وارد جنگ شد و سرانجام تلخی نیز برایش رقم خورد. درباره علل و انگیزه های ژاپن از ورود به جنگ تاکنون مستندهای زیادی ساخته شده و به نبردهای بزرگ آنها نظیر پرل هاربر، میدوی، دریای مرجان و… به طور مفصل پرداخته شده است.

اما تفاوت این مستند با سایر آثار در چیست؟

درون جنگ ژاپن به نبردهای ناشناخته تر، بیشتر می پردازد، بطور مثال در 2 قسمت اول، عملیات ها و اتفاقات در چین را بطور دقیق بازگو می کند. پرل هاربر و میدوی را کمتر روایت می کند اما سنگاپور را کامل شرح می دهد. همچنین بطور مفصل شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر این کشور را شرح می دهد. بطور کلی می توان این اثر را مکمل سایر مستندها دانست. بخصوص که در زمینه شرایط سیاسی این کشور، دقیق تر از آثار مشابه عمل کرده است و وجه تمایزش هم همین پرداختن به موضوعات غیر جنگی است.

از دیگر نکات مثبتش می توان به استفاده از کارشناسان و محققان ژاپنی و غربی اشاره کرد که به درک بیشتر وقایع کمک شایانی می کند.

در مجموع این اثر، که محصول سال 2022 است و با همکاری شبکه زد دی اف آلمان ساخته شده، می تواند دید شما را به فضای سیاسی و اجتماعی ژاپن در آن دوران باز کند و دیدنش برای مخاطبان فرهیخته صد مستند، خالی از لطف نیست. درون جنگ ژاپن، با زیرنویس فارسی اختصاصی تقدیم به بینندگان خوب صد مستند.