مستند جنگ الجزایر

با اثر منحصر به فرد دیگری در خدمت بینندگان عزیز صد مستند هستیم. اینبار با موضوعی که تقریبا در هیچ یک از مستندهای سایت به آن پرداخته نشده بود: جنگ الجزایر.

الجزایر تا 60 سال پیش یکی از مستعمره های فرانسه محسوب می شد. این کشور که بخاطر موقعیت جغرافیایی و منابع خاصش، مورد توجه ویژه مقامات فرانسوی بود به گونه ای که آن را خاک خودشان می دانستند. در بحبوحه جنگ سرد و نزاع ها بر سر استقلال کشورها، مستعمره های فرانسه یکی پس از دیگری پس از جنگ جهانی دوم، سقوط کردند. از جمله آنها هندوچین است که ویتنام در پی آن ایجاد شد و سپس در  واقعه (دین بین فو)، فرانسویان با سرافکندگی از آنجا بیرون آمدند.

حالا برای امپراتوری فرانسه تنها الجزایر باقیمانده بود و مقاماتش به هیچ عنوان نمی خواستند به سرنوشت مستعمره های دیگرشان دچار شود. از سوی دیگر الجزایری ها با دیدن استقلال سایر مستعمره ها، بیش از پیش بدنبال انقلاب خود بودند و انگیزه مضاعفی پیدا کردند.

نتیجه این تقابل، جنگ خونین و بیرحمانه 8 ساله میان نیروهای طرفدار فرانسه و آزادیخواهان الجزایر بود که در راسشان حزب اف ال ان و شاخه نظامی اش اِی ال ان قرار داشت. جنگی که تا به امروز نیز آثار مخربش در اذهان باقیمانده است.

فرانسه یکی از بزرگترین ارتش های جهان را در اختیار داشت و اف ال ان، از حمایت اعراب، کمونیست ها و چپ گراها بهره می برد. در این اثر 6 قسمتی، شما پای صحبت بیش از 50 نفر از چهره ها و افراد شاهدان عینی آن زمان خواهید نشست، چیزی که باعث ارزشمندی این مستند می شود.

اگر از دنبال کنندگان سایت بوده باشید، چنین میزان مصاحبه شونده ها را در موارد معدودی مثل جنگ سرد دیده اید. جنگ الجزایر کاری از شبکه آرته فرانسه است و بنابراین مثل آثار پیشین این شبکه، بی طرفی در آن رعایت شده است.

نکاتی که بهتر است پیش از دیدن مستند بدانید:

1- فرانسوی تبارها یا اروپایی الاصل ها، عمدتا در شهرهای الجزیره و اوران سکونت داشتند. و به نوعی اکثریت جمعیت این شهرها را شامل می شدند

2- در الجزیره محله ای قدیمی بنام (قصبه) وجود داشت که اکثریت آن را الجزایری ها تشکیل می دادند.

3- نیروهای موسوم به (حرکی یا هارکی) و مغزنی، الجزایری هایی بودند که بالاجبار یا داوطلبانه به خدمت ارتش فرانسه در آمدند تا با نیروهای استقلال طلب بجنگند.

 

با زیرنویس پارسی صد مستند، تقدیم به بینندگان